האתר הראשון לרואה החשבון המתחיל
  www.accounting.022.co.il
רואה חשבון עם ביטחון
יום ש', יט’ בניסן תשע”ד
הסתמכות מבקר החשבונות על מבקרים אחרים בדוחות כספיים מאוחדים
09:25 (04/08/09) מנהל האתר .